0778 922 834 |   nhaphocanhovip@gmail.com

Liên hệ

CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND (KHAI HOAN LAND REAL ESTATE COMPANY)

  • Địa chỉ: B10 - 11 KDC Kim Sơn, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
  • Hotline: 0898 405 238
  • Email: nhaphocanhovip@gmail.com
  • Website: https://nhata.com.vn

      logo-KHL

SÀN GIAO DỊCH BĐS HIM LAM

CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND

  • Địa chỉ: B10 - 11 KDC Kim Sơn, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
  • Hotline: 0908 330 585
  • Email: nhaphocanhovip@gmail.com
  • Website: https://nhata.com.vn